Support document

Hieronder vindt u documenten terug ter ondersteuning van backup's, firmware updates, ...

 

S U P P O R T   D O C U M E N T : S O L A R L O G F I R M W A R E U P D A T E ( NL )

Opgelet: Alle onderstaande instructies zijn in uw geval niet altijd nodig.

1) Reservebestand maken van de Systeemconfiguratie (user-gegevens, paswoorden, omvormers, enz.):
(menu:) Config / Intern / Systeem :
kies voor “Systeem back-up”  /   systeemconfiguratie op harde schijf bewaren
het reservebestand “ solarlog_config.dat  “ wordt aangemaakt
bvb. in de directory:   C:Documents and SettingsusernameMijn documentenDownloads

2)  Backup maken van de DATA ( vermogens, opbrengsten, grafieken, enz..):
(menu:) Config / Intern / Backup :
kies voor “Back-up (manueel)”  / data opslaan op harde schijf van uw computer
het bestand “ solarlog_backup.dat “ wordt aangemaakt op:
bvb. in de directory:   C:Documents and SettingsusernameMijn documentenDownloads

3)  Firmware downloaden vanuit de Solar-log.be website
(surf naar) http://www.solar-log.be/be/service-support/downloads/firmware.html
kies de juiste SL (solarlog) en dan “alle WR’s” (alle omvormers)
en dit bin-bestand opslaan op harde schijf van uw computer
bvb. bestand “ firmware_xx00_2.8.1-49.bin “   
Huidige laatste nieuwe Firmware (tot op 01/02/2013):   2.8.1 build-49  van  11/12/2012
(Een latere versie kan natuurlijk ook al bestaan!)
 
4) Firmware uploaden vanuit uw computer naar de Solarlog:
Schakel alle omvormers volledig elektrisch uit, zowel AC als DC.
Selecteer via uw browser voor: Config / Intern / Update :
kies “Bladeren“ ( zoek naar het bestand “ firmware_xx00_2.8.1-49.bin ” )
Kies “ downloaden “  ( username & password = “solarlog” (in kleine letters!))
De Solarlog zal ong. 18min bezig zijn (geduld, aub!) en daarna zal hij automatisch rebooten ( heropstarten)
(wacht tot dat Led1 terug vast oplicht, want slechts dan geraakt u op het hoofdmenu via uw Browser)
Zet uw omvormers terug aan. Led1 en led2 van de SL moeten vast oplichten als er productie is.

5) USB-stick gebruiken om de Firmware up te loaden naar de Solarlog (enkel mogelijk bij een SL-1000):
Schakel alle omvormers volledig elektrisch uit, zowel AC als DC.
Copieer de firmware van uw computer naar de root van uw USB-stick. Steek de USB-stick bovenaan in de SL.
kies op het display van uw SL-1000 “USB“ ( zoek naar het bestand “ firmware_xx00_2.8.1-49.bin ” )
Kies “ downloaden “  
De Solarlog zal ong. 18min bezig zijn (geduld, aub!) en daarna zal hij automatisch rebooten ( heropstarten)
(wacht tot dat Led1 terug vast oplicht, want slechts dan geraakt u op het hoofdmenu via uw Browser)
Zet uw omvormers terug aan. Led1 en led2 van de SL moeten vast oplichten als er productie is.

6) Fabrieksreset : Opgelet, deze bewerking is niet nodig bij een reeds werkende installatie!
Alle log-gegevens & configuraties in de Solarlog zullen gewist worden.
Voer een harde reset uit: druk 30 sec. op de resetknop (gaatje bovenaan op de SL) tot de 2 groene led’s vast oplichten
en laat de resetknop nu los. Hier worden alle data en instellingen volledig gewist, daarna zal de SL automatisch heropstarten
(wacht tot dat Led1 terug vast oplicht, want slechts dan geraakt u op het hoofdmenu v/d SL via uw Browser)
Zet uw omvormers terug aan, kies via uw browser de taal, land, WR zoeken, IP adres instellen enz…

Opgelet: De volgende 2 punten zijn slechts nodig indien u uw historiek (log-opbrengsten, historiek, enz..)
terug op de Solarlog wilt zetten (bvb bij het vervangen van een Solarlog)

7)  SL-Config  ( solarlog_config.dat ) terug zetten: Opgelet: dit is niet nodig bij een reeds werkende installatie!
(menu:) Config / Intern / Systeem :
kies “Systeem back-up”  /  systeemconfiguratie opladen van  harde schijf / laden
het bestand “ solarlog_config.dat  “ wordt upgeload naar de Solarlog

8)  SL-Data (solarlog_backup.dat ) terug zetten: Opgelet: dit is niet nodig bij een reeds werkende installatie!
(menu:) Config / Intern / Backup :
kies voor “Back-up (manueel)” / data ophalen van harde schijf / laden
het bestand “ solarlog_backup.dat  “ wordt up-geload naar de Solarlog

9) Tips & opmerkingen:
Tijdens bepaalde procedures verliest de computer de verbinding met de Solarlog,
om terug op het hoofdmenu v/d SL te geraken vult u gewoon opnieuw het IP-adres alleen in
Doe dit enkel na dat Led1 v/d SL terug vast oplicht (normaal bedrijf)
De “Google Chrome”-browser werkt niet goed met de Solarlog, neem een andere browser
Backup procedure hoeft niet bij pas in gebruik genomen toestellen (geen data)
De FW-update duurt ong. 18 min. Vanaf FW42 knipperen de (1,2,E) LED’s als een looplichtje.
Bij het heropstarten moet u absoluut veel geduld uitoefenen. ( soms tot 10 min )
Bij het (her-)detecteren v/d WR’s moet u absoluut veel geduld uitoefenen. (soms tot 20 min)
Bij zeer oude FW’s (bvb 23) kan het zijn dat u de update in verschillende opstapfases moet
verwezelijken. ( bvb FW23 -> FW33 -> FW49 )
Solarlog username & password = “solarlog” ( in kleine letters )
Als groene Led2 en rode Led3 pinken dan moet u eerst uur & datum in systeem instellen
Bij telenetinstallaties zet men best de DNS-server niet aan & gebruikt men best een router
Bij bepaalde omvormers ( bvb SMA 5000 TL-20) voert u best ook een firmware-update uit

Steeds tot uw dienst

Vincent
benelux-support@solar-log.com

Phone B + LU: +32 55 303670
Phone NL: +31 85 88 81 110